możliwość


możliwość
olanak

Słownik polsko-turecki. 2014.

Look at other dictionaries:

 • możliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. możliwośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} układ okoliczności stwarzających sytuację, że coś jest możliwe, mogłoby zaistnieć, daje się zrobić : {{/stl 7}}{{stl 10}}Możliwość nauki, pracy, rozwoju. Szukać możliwości… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • możliwość — ż V, DCMs. możliwośćści; lm MD. możliwośćści 1. «sytuacja umożliwiająca coś, fakt, że coś jest możliwe, staje się możliwe; prawdopodobieństwo, ewentualność» Możliwość nauki. Możliwość wygranej. Możliwość wybuchu gazu. Nie widzieć możliwości… …   Słownik języka polskiego

 • swoboda — ż IV, CMs. swobodaodzie 1. blm «możliwość postępowania, zachowywania się według własnej woli, bez konieczności ulegania przymusowi; brak skrępowania, niezależność, wolność» Swoboda poruszania się, postępowania, przekonań. Cieszyć się swobodą.… …   Słownik języka polskiego

 • dopuścić — dk VIa, dopuścićpuszczę, dopuścićcisz, dopuścićpuść, dopuścićcił, dopuścićpuszczony dopuszczać ndk I, dopuścićam, dopuścićasz, dopuścićają, dopuścićaj, dopuścićał, dopuścićany 1. «pozwolić zbliżyć się, dać przystęp do kogoś, czegoś (często z… …   Słownik języka polskiego

 • słyszalność — ż V, DCMs. słyszalnośćści, blm «możliwość słyszenia w danych warunkach; możliwość bycia słyszanym» Dobra słyszalność w sali widowiskowej. Granica, próg słyszalności …   Słownik języka polskiego

 • trockizm — m IV, D. u, Ms. trockizmzmie, blm polit. «kierunek ideologiczno polityczny powstały w rosyjskim ruchu robotniczym po rewolucji 1917 roku (którego twórcą i propagatorem był L. D. Trocki), negujący możliwość zbudowania socjalizmu w jednym kraju… …   Słownik języka polskiego

 • wolność — ż V, DCMs. wolnośćści; lm MD. wolnośćści 1. blm «niezależność, niezawisłość jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych; niepodległość, suwerenność» Wolność ojczyzny, kraju. Walczyć o wolność kraju. Bronić,… …   Słownik języka polskiego

 • okazja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. okazjazji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} okoliczność sprzyjająca czemuś, odpowiedni do czegoś, na coś moment; sposobność, możliwość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dobra, jedyna,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • połączenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. połączyć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}połączenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. połączenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ryzyko — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} możliwość niepowodzenia, porażki, straty; przedsięwzięcie, czyn, którego wynik jest niepewny, wątpliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nadmierne, poważne …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • stać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Xa, stoję, stoi, stój {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o ludziach: utrzymywać ciało w pozycji pionowej, opierając się na stopach : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stać na palcach. Ledwo stoję na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień